Templates

Chevron 5-4-3, 2015

Chevron 5-4-3, 2015
gouache on vintage paper
8½”x11”

« previous :: up :: next »